分类
初学者赚钱指南

Mitrade 5分鐘開戶

지금 매매 웹사이트와 모바일 앱을 통해 어디서나 트레이딩 가능

Mitrade wins two prestigious Forex awards by Global Brands Magazine

MELBOURNE, Australia , Aug. 17, 2022 /PRNewswire/ -- The Australian Forex and OTC derivatives trading Mitrade 5分鐘開戶 broker Mitrade has won two prestigious awards by Global Brands Magazine Mitrade 5分鐘開戶 for the second year running.

Mitrade has won the Fastest Growing Forex Fintech Broker and the Most Innovative Forex Fintech Broker awards by Global Brands Magazine. This is Mitrade's consecutive win in Mitrade 5分鐘開戶 the same categories for the second successive year. Global Brands Magazine honors Forex brokers that consistently innovate and strive for excellent customer service to make Forex trading simple and accessible for everyone.

Global Brands Magazine accepts nominations from different countries. Firstly, an external Mitrade 5分鐘開戶 Mitrade 5分鐘開戶 research agency, based at the respective national level of each nomination, Mitrade 5分鐘開戶 adjudges the nominations. Secondly, the internal research team verifies that each nomination is valid. Lastly, the team ensures that an independent research agency receives adequate data about the nominations to run a stringent Mitrade 5分鐘開戶 check. The internal team then declares the selected winners.

Some key factors that Global Brands Magazine takes into account to declare winners are innovative technology, a super-fast customer service, rapid growth, cross-platform compatibility and trading transparency.

"We feel honored and extremely humbled to receive these esteemed awards. We see this win as an acknowledgement of our hard work to make Mitrade an innovative and user-friendly Forex platform. This milestone has encouraged us to continue pursuing Mitrade 5分鐘開戶 our innovative spirit and commitment to simplify trading for all. Our team strives to make Mitrade's web and mobile apps more Mitrade 5分鐘開戶 intuitive," said a representative of Mitrade.

Mitrade gives traders access to more than 400 financial markets, which creates a diverse trading experience. Mitrade has an innovative WebTrader and a mobile app so that traders can trade on the go. Mitrade's mobile app has Mitrade 5分鐘開戶 a trading strategy feature where traders can find insights that they can use to expand their investment portfolio and find new trading opportunities. Besides that, Mitrade's app also has an economic calendar and real-time news portal to keep traders informed about latest market trends and news.

Mitrade has been regularly featured on Yahoo Finance, Nasdaq, Bloomberg and MarketWatch. View all feature articles at: https://www.mitrade.com/about-us/media

Mitrade has recently won two more awards namely the Most Innovative Broker 2022 and the Best Trading Platform by FxDailyInfo. See the full list of awards at https://www.mitrade.com/about-us/awards

For media inquiries, please contact Ms Belle Toh at [email protected]

Mitrade leads in Forex trading and innovative financial technology. Mitrade is strictly Mitrade 5分鐘開戶 regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) and the Mauritius Financial Services Commission (FSC). Mitrade is being led by a team of dedicated and vision-led finance veterans and technology experts who have been dedicatedly pursuing their Mitrade 5分鐘開戶 mission to simplify Forex trading through consistent innovation.

All trading involves risks. CFD products may not be available for your jurisdiction, the Mitrade 5分鐘開戶 distribution of the above information is not intended to be contrary to local law or regulations.

MT5/MT4是詐騙嗎?Metatrader 5詐騙手法及防騙指南

MT4 vs MT5

MT4/MT5詐騙平台冒充客服實施詐騙活動

MT4/MT5詐騙平台冒充客服實施詐騙活動

2、誇大EA自動交易回報

3、出金時推脫MT5/MT4無法出金

4、開發盜版MT5/MT4平臺

四、如何判斷外匯平臺/券商是否是詐騙平臺?

1、檢查登記地址與網站地址

2、查詢監管機構及監管範圍

3、核實金融監管牌照

外匯監管牌照查詢驗證第一步

第一步:進入ASIC官網,地址:https://asic.gov.au/ 在網頁右上方選擇 “Professional registers”

外匯監管牌照查詢驗證第二步-輸入牌照號碼

第二步:進入驗證頁面,輸入公司名字(Mitrade)或牌照號碼(398528),注意二者只能選擇一項。選擇“Australian Financial Services Licensee”

外匯監管牌照查詢驗證第三步-返回驗證結果

4、瞭解公司履歷及員工信息

Mitrade领英主页可以看到mitrade员工信息

Mitrade领英主页

5、流覽外匯平臺內容及功能

6、警惕平臺和券商的宣傳廣告

五、外匯保證金交易商推薦

海外外匯交易平台-IG

海外外匯交易平台-XM集團

海外外匯交易平台-Mitrade

Mitrade,不僅是我親自在這家平臺的交易過程中從未出現過資金問題,而且身邊一些同樣做外匯的朋友在Mitrade在交易過程中資金劃轉和保存的體驗也都很好。正規機構嚴格監管

Mitrade受到行業內權威且多家機構的嚴格監管。其中Mitrade Mitrade 5分鐘開戶 Holding獲開曼群島金融管理局(CIMA)授權並受其監管,SIB牌照號碼為1612446;Mitrade Global持有澳大利亞證劵投資委員會 (ASIC) 授權的金融服務牌照 (AFSL 398528),您在兩家監管機構的官網上都可以查詢Mitrade的金融牌照。另外,Mitrade一切業務運營都將在嚴格監管之下並遵從監管機構的所有規定,如須定期提交公司經營財務報告、客戶交易報告、進行會計審計,公司股東和管理層以及持證代表須按規定提交備案等。

Mitrade 5分鐘開戶

Truy cập vào MitradeNền tảng Mitrade Giao dịch với Mitrade Web Giao dịch với ứng Mitrade 5分鐘開戶 dụng Mitrade Giao dịch với ứng dụng Mitrade

  • Nguyên bản
  • Mitrade 5分鐘開戶
  • Tin tức
  • Chiến lược giao dịch

Năm 2022 nên mua vàng gì? Phân biệt các loại vàng trên thị trường

Top 6 cách đầu tư vàng hiệu quả nhất cho người mới tại Việt Nam 2022

Dự báo giá vàng bạc:Giá vàng bạc hôm nay tăng hay giảm?

Giá dầu Brent&WTI - Top 6 cách hiệu quả để đầu tư dầu thô năm 2022

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Mitrade 5分鐘開戶 có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn. Giao dịch phái sinh OTC có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng xem xét PDS, FSG, Tuyên bố công bố rủi ro và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quan tâm đến các tài sản cơ bản.

Netherlands, The Unemployment Rate s.a (Mitrade 5分鐘開戶 Mitrade 5分鐘開戶 3M): 3.6% (July) vs 3.4%

지금 매매 웹사이트와 모바일 앱을 통해 어디서나 트레이딩 가능

Mitrade를 SNS에서 팔로우 해보세요

위험 고지 : 트레이딩 결과 전액 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 장외파생상품이 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. Mitrade의 서비스를 사용하시기 전에 법적 공시 문서를 살펴보고 관련 위험을 숙지하십시오. 여러분은 기초 자산에 대한 소유권이나 이해 관계가 없습니다.

Mitrade는 상품 획득, 보유, 처분과 관련하여 조언, 권고, 의견을 제시하지 않습니다. 저희 Mitrade 5分鐘開戶 Mitrade 5分鐘開戶 상품은 모두 전 세계 기초 자산에 기반한 장외파생상품입니다. Mitrade는 실행 전용 서비스만 제공하여 항상 원칙으로 삼습니다.

Mitrade는 여러 회사가 공동으로 사용하는 브랜드로 다음과 같은 회사를 통해 운영하고 있습니다.
Mitrade Holding Ltd는 이 웹사이트에서 설명하거나 이용할 수 있는 금융 상품의 발행사입니다. Mitrade Holding은 케이맨 제도 Mitrade 5分鐘開戶 통화 당국(CIMA)이 승인, 감독하고 있으며, SIB 라이센스 번호는 1612446입니다. 등록된 사무실 주소는 215-245 N Church Street, 2nd Floor, White Hall House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands입니다.
Mitrade Global Pty Ltd의 라이센스 번호는 ABN 90 149011 361이며 호주 금융 서비스 라이센스(AFSL 398528)를 보유하고 있습니다.
Mitrade International Ltd는 모리셔스 금융서비스위원회(FSC)가 승인, 감독하고 있으며 라이센스 번호는 GB20025791입니다.

이 사이트의 정보는 미국, 캐나다, 일본, 뉴질랜드의 거주자를 대상으로 하지 않으며 이러한 배포 또는 사용이 현지 법률이나 규정 위반인 국가나 관할 지역의 누구도 사용할 수 없습니다. 영어는 저희 서비스에 사용되는 주요 언어이며 모든 약관에서 법적 효력을 가진 Mitrade 5分鐘開戶 언어입니다. 타 언어 번역본은 참고용입니다. 영어 원본과 번역본이 일치하지 않는 경우 Mitrade 5分鐘開戶 Mitrade 5分鐘開戶 영어 원본을 우선시합니다.

Secured by SSL. © Mitrade Copyright, All rights reserved.

Mitrade를 SNS에서 팔로우 해보세요

위험 고지 : 트레이딩 결과 전액 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 장외파생상품이 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. Mitrade의 서비스를 사용하시기 전에 법적 공시 문서를 살펴보고 관련 위험을 숙지하십시오. 여러분은 Mitrade 5分鐘開戶 기초 자산에 대한 소유권이나 이해 관계가 없습니다.

Mitrade는 상품 획득, 보유, 처분과 관련하여 조언, 권고, 의견을 제시하지 않습니다. 저희 상품은 모두 전 세계 기초 자산에 기반한 장외파생상품입니다. Mitrade는 실행 전용 서비스만 제공하여 항상 Mitrade 5分鐘開戶 Mitrade 5分鐘開戶 Mitrade 5分鐘開戶 원칙으로 삼습니다.

Mitrade는 여러 회사가 공동으로 사용하는 브랜드로 다음과 같은 회사를 통해 운영하고 있습니다.
Mitrade Holding Ltd는 이 웹사이트에서 설명하거나 이용할 수 Mitrade 5分鐘開戶 있는 금융 상품의 발행사입니다. Mitrade Holding은 케이맨 제도 통화 당국(CIMA)이 승인, 감독하고 있으며, SIB 라이센스 번호는 1612446입니다. 등록된 사무실 주소는 215-245 N Church Street, 2nd Floor, White Hall House, George Mitrade 5分鐘開戶 Town, Grand Cayman, Cayman Islands입니다.
Mitrade Global Pty Ltd의 라이센스 번호는 ABN 90 149011 361이며 호주 금융 서비스 라이센스(AFSL 398528)를 Mitrade 5分鐘開戶 보유하고 있습니다.
Mitrade International Ltd는 모리셔스 금융서비스위원회(FSC)가 승인, 감독하고 있으며 라이센스 번호는 GB20025791입니다.

이 사이트의 정보는 미국, 캐나다, 일본, 뉴질랜드의 거주자를 대상으로 하지 않으며 이러한 배포 또는 사용이 현지 법률이나 규정 위반인 국가나 관할 지역의 누구도 사용할 수 없습니다. 영어는 저희 서비스에 사용되는 주요 언어이며 모든 약관에서 법적 효력을 가진 언어입니다. 타 언어 번역본은 참고용입니다. 영어 원본과 번역본이 일치하지 않는 경우 영어 원본을 우선시합니다.